1- دانشگاه شهید باهنر کرمان (طراحی و تحلیل الگوریتمها، هوش مصنوعی، پایگاه داده‌ها، طراحی وب، برنامه نویسی شی‌گرا، برنامه‌نویسی کامپیوتر، رمزنگاری، مدیریت پروژه‌های نرم‌افزاری)، از سال 1384 تا کنون.

2- مجتمع آموزش عالی زرند (هوش مصنوعی، ایجاد بانکهای اطلاعاتی و برنامه نویسی شی گرا) از سال 1392 تا کنون.

3- دانشگاه آزاد اسلامی – واحد کرمان (برنامه‌نویسی کامپیوتر، مبانی فناوری اطلاعات، مدیریت پروژه، مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات)، از سال 1386 تا 1391.

4- مؤسسه آموزش عالی کرمان (طراحی وب، امنیت کامپیوتر، پایگاه داده‌ها، برنامه‌نویسی تجاری، نظریه کدگذاری)، از سال 1386 تا کنون.

5- مؤسسه آموزش عالی بهمنیار کرمان (هوش مصنوعی، طراحی الگوریتمهای موازی دوره کارشناسی ارشد)، سال 1389 تا  1393.

6- مؤسسه آموزش عالی عرفان کرمان (طراحی و تحلیل الگوریتمها، شیوه ارائه‌ی مطالب علمی و فنی)، از سال 1386 تا 1388.

7- دانشگاه پیام نور (ساختمان داده‌ها، طراحی و تحلیل الگوریتمها، نظریه کدگذاری دوره ارشد و مهندسی نرم افزار پیشرفته دوره ارشد)، سال 1387 تا 1391.

8- دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی (هوش مصنوعی، برنامه نویسی کامپیوتر، نظریه کدگذاری)، از سال 1387 تا 1391.