• داوری 5 مقاله برای همایش بيستمين کنفرانس ملي سالانه انجمن کامپيوتر ايران CSICC 2015
  • داوری 10 مقاله برای همایش چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران CSICC 2009
  • داوری 4 مقاله برای همایش چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران CSICC 2008