به علت شیوع بیماری کرونا برنامه حضور هفتگی به صورت مجازی بوده و در صورت نیاز به ارتباط

با ایمیل arahnama {at} gmail.com تماس بگیرید.